وزیر امور خارجه ترکیه با انتقاد از اقدام دولت سوئد در ارائه مجوز برای آتش زدن […]
فرماندار شهرستان کهگیلویه از آغاز پروژه آسفالت و بهسازی راه‌های روستایی این شهرستان خبر داد.