شهردار تهران در مورد برخی ادعاها درباره تراکم فروشی در تهران گفت: در تهران یک سانتی […]