سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با مدیر آکادمی فعلی این باشگاه خوش و بش گرمی داشت.
با توجه به هشدارهای هواشناسی از هفته گذشته نیروهای خدمات شهری شهرداری تهران برای بارش‌ها در […]