رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: تصادف بین ۲ دستگاه […]
چه خجسته روزی است، امروز که عید اهل بیت است. عیدی که پیامبر (ص) آن را […]