ستاد مرکزی اربعین حسینی در بیانیه‌ای بر کاهش ماندگاری و حداقل توقف، خصوصا در شهر کربلا […]
رئیس شورای اسلامی شهر ساوه با بیان اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر با اقدامات کارشناسی صورت […]