مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: میزان اقامت از ابتدای تابستان تا تاریخ […]